Flapped classroom

Het idee van “flapped classroom” is ontstaan na een tweet van @johnwmleek die verwees naar mijn app-lijst en daar de term ‘flapped classroom’ aan verbond. Omdat ik het een geniale vondst vond om deze term aan de implementatie van apps te koppelen, heb ik het concept verder uitgewerkt.

In mijn ogen kun je als school de iPad/tablet niet invoeren zonder uitvoerig over didactiek en klassenmanagement na te denken. In een flapped classroom creëer je een leersituatie waarbij leerlingen op een motiverende manier leren met behulp van apps en waarbij de didactiek wordt afgestemd op die leersituatie. Een iPad niet inzetten net zoals een website, schoolboek of een digibord, maar apps gebruiken waar ze daadwerkelijk een meerwaarde hebben.

Flapped classroom is bijvoorbeeld een flipped classroom-les waarbij je als leraar een instructievideo hebt gemaakt over het onderwerp met behulp van een app zoals EduCreations, vervolgens de leerlingen laten mindmappen over het onderwerp met behulp van Popplet en tot slot leerlingen het onderwerp laten verbeelden met apps zoals iMovie, Garageband, iStopmotion/iMotionHD, Puppet Pals of Comic Life. Geef daarbij waar mogelijk ruimte aan creativiteit van de leerling. Op een didactisch doordachte manier apps inzetten voor instructie (al of niet flipped) en verwerking, dat is een flapped classroom.

In deze pitch roep ik op om lesvoorbeelden te delen!